• Slides
  • Slides
  • Slides
  • Slides
  • Slides
  • Slides

Наказ т. в.о. комісара Надвірнянського РВК № 34 від 05.03.2018 р. (2018-03-15)

Указ Президента України №33/2018 “Про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2018 році.” (2018-03-15)

Про доступ до публічної інформації (2012-04-26)

m_sud

Закон України Про доступ до публічної інформації (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 32, ст. 314) Цей Закон визначає порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом, та інформації, що становить суспільний інтерес. Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Стаття [...]

Робота офіційного веб-сайту (2012-04-26)

ПОРЯДОК функціонування веб-сайтів органів виконавчої влади                       1. Загальні положення 1.1. Організація функціонування веб-сайту  органу  виконавчої влади    передбачає   затвердження   його   внутрішнього   Порядку інформаційного наповнення  з  визначенням  конкретних  структурних підрозділів   та   посадових  осіб,  відповідальних  за  своєчасну підготовку і подання інформації та її зміст за  кожним  тематичним [...]

Про заходи запобігання і протидії корупції (2012-04-26)

m_sud

З А К О Н   У К Р А Ї Н И   «Про заходи запобігання і протидії корупції» Цей Закон  визначає  основні  заходи  запобігання  і протидії корупції в  публічній  і  приватній  сферах  суспільних  відносин, відшкодування     завданої    внаслідок    вчинення    корупційних правопорушень збитків, шкоди, поновлення порушених прав, свобод чи інтересів   фізичних  осіб,  прав  чи  інтересів  [...]